OVERZICHT ACTIVITEITEN 2005- 2010

 

2005

16 januari 2005 – Algemene ledenvergadering

We organiseerden de algemene vergadering zoals gebruikelijk in het Gemeenschapscentrum De Rinck met een uiteenzetting door de heer Luc Leroy over “ Het ontstaan van de Belgische Staat”.

20 februari 2005 - “Jazz in little Belgium”

In het Brussels Muziekinstrumentenmuseum konden we genieten van de tentoonstelling georganiseerd onder de titel van Jazz in little Belgium”.

13 maart 2005 – Broederschap van St. Guido

Omdat velen de eerste georganiseerde uiteenzetting rond het broederschap van St. Guido niet konden bijwonen , hebben wij dit een tweede maal georganiseerd samen met de Voorzitter van het broederschap, de heer Jan Longin, die ons ook inzage gaf in een aantal unieke stukken.

22 mei 2005 – Nijvel

Deze zondag zijn wij op bezoek gegaan in de stad Nijvel waarbij we startten met een bezoek aan de prachtig gerestaureerde collegiale kerk van St. Gertrudus gevolgd door een begeleide stadswandeling door dit zeer oude , doch weinig bekende, stadje in Waals Brabant.

5 juni 2005 – Huis Autrique

Die zondag brachten wij een bezoek aan de recent gerestaureerde privé woning die Victor Horta voor de heer Autrique bouwde in de gemeente Schaarbeek op de Haachtsesteenweg. Het is in december 2004, na ruim twee jaar restauratiewerken, dat de eigenaar van dit pand, zijnde de gemeente Schaarbeek, het geheel geopend heeft voor het grote publiek.

28 augustus 2005 - Wandeling

Er werd een vervolg gebreid aan de Vrije Metselarijwandeling die het jaar voordien georganiseerd werd onder leiding van Annemarie Swaelens. Derhalve werd vertrokken op het eindpunt van de vorige wandeling zijnde het Martelarenplein.

18 september 2005 – Tentoonstelling “ Het geheugen van Congo”

In het Koninklijk Museum voor Midden Afrika werd een exclusieve tentoonstelling georganiseerd onder de titel “Het geheugen van Congo- De koloniale tijd”. Wij brachten er een begeleid bezoek aan.

16 oktober 2005 – Wandeling “Orde in gevaar”

De erfgoeddag van 2004 stond in het teken van “Orde in gevaar”. Op dat ogenblik had ook een lid van ons, zijnde Machteld De Schrijver van vzw Culturama een heel unieke wandeling uitgestippeld. Daarom hebben wij haar verzocht dit opnieuw over te doen voor ons op hogergenoemde datum. Men vernam aldus meer over instellingen zoals de Inquisitie en de Bloedraad. Ook machtsmisbruik, belangrijke publicatie zoals “De Heksenkamer”, de rol van Joden als geldschieters en de macht van ambachten en gilden kwamen aan bod.

20 november 2005 – Diavoorstelling “Bestraffing in de Zuidelijke Nederlanden”.

Wat voor velen boeiend doch voor anderen lijkt op gruwel, maar alleszins weinig gekend is, zijn de zogenaamde bestraffingen in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de voorbije eeuwen. Wij vroegen een collega heemkundige, de heer Hugo Driessen, terzake een diavoorstelling te geven. Er werd ook een kleine tentoonstelling georganiseerd waarbij bepaalde folterattributen getoond werden.

 

2006

Algemene Vergadering : zondag 15 januari 2006

Zoals gebruikelijk hadden wij in het Gemeenschapscentrum De Rinck onze algemene vergadering medio januari. We kregen een zeer boeiende uiteenzetting over het Stevenisme waarbij ook de link gelegd werd naar onze gemeente. De spreekster was zeker iemand bekend met de materie, die wij in de toekomst nog eens zullen contacteren om eventueel een wandeling in het teken van het Stevenisme te organiseren.

Donderdag 16 februari 2006 : Archief van het Koninklijk Paleis

Zeer uitzonderlijk, en onder de kundige leiding van de archivaris, Professor Janssens, hebben wij een rondleiding gekregen in het Archief van het Koninklijk Paleis. De aanwezigen waren talrijk en allen zeer tevreden.

Zondag 19 maart 2006 : Belgisch museum voor de radiologie

Op zondag 19 maart 2006 brachten wij een geleid bezoek aan het Belgisch Museum voor de radiologie in het Militair Hospitaal te Neder-over-Heembeek. Het was voor velen een echte ontdekkingstocht in dit ziekenhuis, dat wel vaak in de pers komt, doch zelden met het museum dat wij bezochten.

Zondag 9 april 2006 – Schilderschool van Tervuren

In april trokken wij naar een quasi buurgemeente, Tervuren , om er kennis te maken met de schildersschool in de prachtig gerestaureerde hoeve genaamd “Het hof van Merlijn Daarna hebben wij nog een kleine wandeling gedaan door de gemeente, waarbij we bijzondere aandacht gaven aan de plaatsen die door de schilders van genoemde Schildersschool uitgekozen werden voor hun werken. Ook hier waren alle deelnemers het erover eens dat het een zeer leuke activiteit was.

Zondag 28 mei 2006 – Rusland in Brussel

Onder leiding van Machteld De Schrijver van Culturama hebben wij op zondag 28 mei 2006 een wandeling gemaakt met aanvang aan de Hoofdstedelijke Bibliotheek te Brussel in het teken van Rusland. Weinigen kenden onze band met Rusland en zeker was het ontdekking om in de Stad een Russich winkeltje te ontdekken alwaar men de beroemde Russische producten, zoals wodka, thans kan aanschaffen.

Zondag 18 juni 2006 – Molenbeek een stadsverhaal

Regelmatig nemen wij contact op met het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie, beter bekend onder de naam “ La Fonderie ”. Ditmaal hadden ze een tentoonstelling lopen onder de titel “Molenbeek, een stadsverhaal” Het ging hem over de geschiedenis en de actualiteit van de stad in de stad, nl. een boerendorpje dat uiteindelijk al geëvolueerd is tot de stad zoals wij die nu kennen. De belangstelling was misschien niet te groot, doch de aanwezigen waren zeker tevreden.

Zondag 27 augustus 2006 : 175 Jaar Jodendom in België

Op de valreep , vooraleer deze tentoonstelling ging verdwijnen, hebben wij op zondag 27 augustus 2006 een geleid bezoek gebracht aan de tentoonstelling opgezet rond 175 jaar Jodendom in België in het nieuw geopende Joodse Museum in de Miniemenstraat te Brussel. De gids was zo enthousiast dat hij misschien iets te uitvoerig was, doch het tentoongestelde materiaal was zeer interessant en de uiteenzetting minstens als zeer boeiend te benoemen.

Zondag 24 september 2006 – Halle

Wij hebben een zeer boeiend bezoek gebracht aan de Basiliek van Halle , gevolgd door een kleine wandeling. Exceptioneel ging voor ons ook de crypte en de toren van de Basiliek open. Ondanks het slechte weer waren er heel wat aanwezigen . Het kan dus zeker als een succes beschouwd worden.

Zondag 22 oktober 2006 : Levend Erfgoed

Wij kregen een zeer boeiende uiteenzetting door de secretaris van de vzw Stichting Levend Erfgoed, rond allerlei hoendersoorten en boerderijdieren die, weliswaar een Belgische basis hebben, doch stilaan uitgestorven zijn en niet meer bekend. Het geheel ging door in het Gemeenschapcentrum De Rinck.

Zondag 19 november : Elephant Man

In het Museum Voor Geneeskunde te Anderlecht, dat wij al eerder hadden bezocht en dat gelegen is in het Erasmusziekenhuis, brachten wij een geleid bezoek aan deze wel zeer exceptionele tentoonstelling. Het geheel was een ontdekking voor de meesten onder ons.

 

2007

Zondag 14.1.2007 – Algemene vergadering

Gedurende deze algemene vergadering heeft één van onze leden, de heer René Walter, uitleg gegeven over de zwaan in analogie met de naam van onze eigen heemkundige kring. Daarna werd het geheel, zoals gebruikelijk, afgesloten met een gratis aangeboden koffietafel waar lekkere koffiekoeken op aanwezig waren.

Zaterdag 3 februari 2007 –Belgische Senaat

Op dat ogenblik werd ten uitzonderlijke titel een geleid bezoek gebracht aan de kunstcollectie van de Belgische Senaat. De aanwezigen waren zeer enthousiast.

Zaterdag 17 maart 2007 – Tentoonstelling “Kleine helden, grote missie”

Die zaterdag werd een geleid bezoek gebracht aan de zeer boeiende tentoonstelling ‘Kleine helden, grote missie” in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Het ging over de geschiedenis van het Belgische Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen was de gids zeer interessant, doch de tentoonstelling gaf ook een zicht op bepaalde aspecten die voor de meesten van ons onbekend waren.

Zondag 22 april 2007- Tentoonstelling “Twee wereldoorlogen”

Er werd een geleid bezoek gebracht aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Weinigen weten dat dit ook een zeer goede tentoonstelling herbergt over de Wereldoorlogen. Wij hadden er al in het verleden stukken van gezien, doch het was de bedoeling om nu aanvullend het geheel te bekijken.

Zondag 13 mei 2007 - Brussels Aquarium

In de pers hadden wij erover gelezen : het laatste aquarium van Brussel dreigde gesloten te worden. Het was dan ook een unieke gelegenheid om een geleid bezoek te brengen aan dit toch wel unieke aquarium dat gelegen is te Koekelberg. Bovendien was één van de aanwezige leden zelf een expert in de materie zodanig dat het uiteindelijk om een twee maal geleide wandeling ging.

Zondag 17 juni 2007 – St Nicolaaskerk te Brussel

Wij proberen jaarlijks toch een kerk uit het Brusselse in de kijker te zetten. Ditmaal hebben wij een bezoek gebracht aan de pas gerestaureerde Sint-Nicolaaskerk in Brussel. Het aantal deelnemers was overweldigend en de gids zeer boeiend, ook al gaat het om een kleine kerk.

Zondag 26 augustus 2007- Wandelvoordracht in de Brusselse Begijnhofwijk

Wij hebben, onder de leiding van Roel Jacobs (CV Scharlaken), een wandelvoordracht gehouden in de Brusselse Begijnhofwijk. Weinige weten dat inderdaad Brussel de bakermat wat van één der grootste begijnhoven van de Nederlanden. Vele sporen zijn er nog van terug te vinden, doch men moet er wel een gids bij hebben om er de aandacht op gevestigd te krijgen. Alle aanwezigen waren meer dan enthousiast, temeer daar er halverwege nog een pauze kon ingelast worden om lekkere jenevers te proeven van de lokale pétanque club.

Zondag 30.9.2007 – Brouwerij Wiels te Vorst

De Brouwerij Wiels in Vorst heeft jarenlang staan te verkommeren. Heel wat plannen werden gesmeed om iets te doen met dit gebouw. Uiteindelijk is er thans een tentoonstellingsruimte in ondergebracht. Het leek ons het geschikte moment om met een ervaren gids wat uitleg te krijgen over de geschiedenis, de architectuur en de nieuwe bestemming van dit gebouw, gecombineerd met een bezoek aan de op dat ogenblik lopende tentoonstelling. Het geheel was meer dan boeiend en de uitstap naar Vorst waard.

Zondag 27 oktober 2007 – Russische Orthodoxe kerk te Ukkel + Wandeling

Onder de leiding van Leo Camerlynck werd ten uitzonderlijke titel een bezoek gebracht aan de Russisch orthodoxe kerk te Ukkel. Daarna werd een historische wandeling gehouden in de buurt. Voor de meesten was het een eerste kennismaking met de Russisch orthodoxe kerk en ze hebben het enorm geapprecieerd dat ze ook wat meer informatie kregen rond de geschiedenis van de Russen in onze hoofdstad.

Zaterdag 17 november 2007 – Deelname 1 ste genealogische dag in Rijksarchief Anderlecht

Het VVF Brussel organiseerde voor het eerst een genealogische dag in het Rijksarchief dat momenteel gevestigd is te Anderlecht. Het leek ons een ideale gelegenheid om aanwezig te zijn zondanig dat wij wat publiciteit konden maken voor onze vereniging.,Dit bleek een schot in de roos.,,Wij hebben al afspraken gemaakt om dit ook volgend jaar te doen.

Zondag 25 november 2007 – Tentoonstelling “Wenen-Brussel”

Het architectuurmuseum “De Loge” in Elsene houdt regelmatig heel interessante tentoonstellingen die zelfs de buitenlandse pers halen. De tentoonstelling “Wenen-Brussel” stond dit jaar op het programma en het leek ons ideaal om daar een geleid bezoek aan te brengen. Alle aanwezigen waren zeer enthousiast temeer omdat de meesten ook dit architectuurmuseum helemaal niet kenden.

Zondag 9 december 2007 – Andreas Martin en R. Derons

Zeer uitzonderling werd door de Stad Brussel een tentoonstelling georganiseerd rond werken die ze recent aangeschaft had Het gaat hem om werken van Andreas Martin en R. Derons, waardoor men ook een duidelijk beeld kreeg over hoe Brussel en de omgeving eruit zag in de 18 e en 19 e eeuw., De aanwezigen waren zeer enthousiast temeer omdat ze ook een aantal tekeningen over Anderlecht in de collectie terugvonden.


2008

13.01.2008 Algemene ledenvergadering

Naar jaarlijkse traditie werd onze jaarlijkse ledenvergadering met gratis koffietafel aangeboden in het gemeenschapscentrum De Rinck. Niemand minder dan de adjunct conservator van het Erasmushuis en het Begijnhof, mevrouw Kathleen Leys, bracht een zeer boeiende uiteenzetting over begijnhoven en het Anderlechtse begijnhof in het bijzonder.

15.01.2008 Tentoonstelling NV Congo

Wij brachten een bezoek aan de tentoonstelling “N.V. Congo, beelden van Belgische ondernemingen in Congo” die doorgang vond in het algemeen rijksarchief (voor meer info: klik hier).

16.03.2008 Tentoonstelling “Anatomie der ijdelheden” in het Erasmushuis

Naar aanleiding van het 75 ste jarige bestaan van het Erasmushuis werden tal van activiteiten opgezet. Wij besloten om in het kader daarvan ook een bezoek te brengen aan de zeer exclusieve tentoonstelling ‘ Anatomie der Ijdehelden” . Tegelijkertijd werd ook nog eens een bezoek gebracht aan ons toch wel zeer bekende gemeentelijk museum “Het Erasmushuis”.

20.4.20008 Finisterrekerk te Brussel

Via de vzw Kerk en Toerisme probeerden wij een bezoek te regelen aan de Finisterrekerk. Echter is ook deze vzw af en toe geplaagd met een aantal administratieve en personeelsproblemen, reden waarom omwille van een misverstand er een geleid bezoek gebracht werd aan de O.L. van Bijstandkerk.

18.05.2008 Daenswandeling

Van aan het treinstation te Aalst begonnen wij aan een twee uur durende wandeling door de industriestad Aalst in het teken van priester Daens. Historische aspecten kwamen aan bod, aandacht werd gevestigd op monumenten die men meestel voorbijloopt, en het geheel werd afgesloten met een geleid bezoek aan het kleine, maar toch wel degelijke, Daensmuseum.

14.06.2008 Manufacture Dewit

Weinigen weten dat in België een atelier bestaat waar men wereldwijd beroep op doet, niet alleen voor het reinigen, maar ook voor het restaureren van eeuwenoude wandtapijten. Ook worden hier nog heel moderne wandtapijten geproduceerd. Het leek dan ook een uitgelezen kans om eens achter de schermen te kijken van dit zeer beroemde atelier Dewit dat gevestigd is in een uniek historisch kader, nl. de 15 de eeuwse refugi van de abdij van Tongerlo.

28.06.2008 Tournée Général

Wij stelden een zoektocht op rond de Erasmustuin in het kader van Tournée général, het feest van de Vlaamse Gemeenschap te Anderlecht (voor meer info: klik hier).

24.08.2008 Wandeling in Oudergem

Onder leiding van een plaatselijke heemkundige, de heer De Cafmeyer, brachten wij een bezoek aan de Brusselse gemeente Oudergem.

28.09.2008 Literaire wandeling door Antwerpen

Antwerpen is al eeuwen een boekenmetropool. In de 16 de eeuw bouwde Christoffel Plantin hier de eerste industriële drukkerij-uitgeverij en vandaag zijn er nog steeds twee grote boekenbeurzen die doorgang in deze stad. Daarom leek het nuttig om een historische wandeling te combineren met een literaire wandeling door Antwerpen onder de zeer deskundige leiding van een Antwerpse gids.

12.10.2008 Abdij- en –kerk te Grimbergen

Grimbergen is niet alleen gekend van het bier, doch ook omwille van zijn abdij en zijn abdijkerk. Het is dan ook, na de Vespers, dat wij een bezoek brachten aan dit unieke complex onder leiding van de abt.

23.11.2008 Week van de Smaak

In het lokaal van de heemkundige kring De Semse in Zemst, gaven wij een lezing rond “Tafelen en feestvieren in het Frankrijk van de 19 de eeuw” door vzw Culturama, gevolgd door de mogelijkheid om te proeven van wafels gebakken door de bakker die dit ook reeds deed n.a.v. de Expo 1958, te proeven van de driekleurige ijsjes die toen voor het eerste op de markt kwamen en te proeven van de Côte d'Or chocoladesmaak “Dessert 58” , eveneens n.a.v. de Expo 1958 voor het eerst gemaakt. Daar bovenop kwamen nog enkele uitgelezen bieren (voor meer info: klik hier).

 

2009

11.01.2009: Algemene vergadering

Niemand minder dan de voorzitter van het Verbond voor Familiekunde, de heer Daniel Beckx, vergaste ons tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering op een lezing waardoor velen het voelden kribbelen om ook aan familiekunde te beginnen.

15.02.2009 : Art Nouveau Wandeling in Anderlecht

Een Art Nouveau wandeling door een deel van onze gemeente onder leiding van mevrouw Kubiak kon de talrijke aanwezigen enorm boeien. De mooiste gevels langs de Paul Jansonlaan, Rondpunt der Meir, H. Limbourglaan, etc. passeerden de revue

22.03.2009: Bezoek aan de Hallepoort te Brussel

Een geleid bezoek aan de vernieuwde Hallepoort te Brussel met een korte wandeling in de buurt, alles onder leiding van Culturama.

26.04.2009: Wandeling in het teken van Jules Ruhl en het dierenasiel Veeweyde

Deelname aan de erfgoeddag in het teken van de vriendschap. Wij zetten de figuur van Jules Ruhl – stichter van het dierenasiel Veeweyde – in de kijker. Wij organiseerden dan ook een wandeling vertrekkend van aan zijn standbeeld, dat zich bevindt op het rondpunt der Meir in Anderlecht. (Tekst: zie rubriek ‘publikaties')

10.05.2009: Wandeling door Brussel onder de titel “Oh Sire : op weg naar Congo”

Olv. de vzw 'Klare Lijn' vertrokken we van aan de lokettenzaal van het Brusselse Centraal Station voor een zeer boeiende wandeling onder de titel ‘ Oh Sire: op weg naar Congo'. Nog vele gebouwen verhalen over dit verleden van ons Koninkrijk.

21.06.2009: Brel wandeling

Weinigen weten dat de thans zeer geroemde zanger, Jacques Brel, ook nog in Anderlecht geleefd en gewoond heeft. Het was dan ook het moment om een wandeling te organiseren waarbij aandacht besteed werd aan alle plekken waar hij in Anderlecht vertoefde of waar bijzondere herinneringen nog naar hem verwijzen (Tekst: zie rubriek ‘publikaties')

27.07.2009 : Wij namen opnieuw deel aan Tournée Général met een wandelzoektocht die eindigde in het Anderlechtse Begijnhof (tekst: zie rubriek ‘publikaties')

30.08.2009: Eerste deel van de wandeling Noord/Zuid treinverbinding

Iedereen weet dat de aanleg van de Brusselse Noord/Zuid treinverbinding een enorme impact gehad heeft op de verdere evolutie van de stad Brussel. Dit traject is vrij lang om te voet te doen. Daarom hebben we het eerste deel van het traject, gaande van het Zuidstation tot aan het Centraal Station, afgestapt met onderweg een deskundige uitleg over de historiek, de impact, de architectuur, etc.

25.09.2009: Lezing rond volkstuinen

Volkstuinen zijn weer volop in de belangstelling. Wij hebben daarom een lezing daarover georganiseerd met de Heer Roeland Hermans als uitermate boeiende spreker. Een tekst daaromtrent vindt u onder de rubriek publicatie.

15.10.2009: Wandeling rond de Anderlechtse waterlopen

Anderlecht heeft talrijke waterlopen en beken. De meest bekende zijn echter het kanaal Brussel-Charleroi en de Zenne. In het teken daarvan hebben wij een wandeling georganiseerd, startende aan het complex COOVI, afsluitend met een drankje in een typisch cafeetje waar vissers, schippers, roeiers en sluiswachters samenkomen.

29.11.2009: Lezing over de Jaarmarkt

Er werd een heel boeiende lezing gegeven rond jaarmarkten in het algemeen en de Jaarmarkt in het bijzonder door mevrouw Anne-Marie Swaelen. (een tekst over het geheel vindt u onder de rubriek publicaties.

 

2010

17.01.2010 : Algemene ledenvergadering

Op deze algemene ledenvergadering kregen wij een exclusieve uiteenzetting over het leven van de patroonheilige van Anderlecht, zijnde Sint-Guido, door niemand minder dan de oud-deken van de parochie.

21.02.2010 : Tentoonstelling Koning Albert I

Een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling over Koning Albert I, waarvan wij op 23.12.2009 de 100 ste verjaardag van zijn troonsbestijging vierden, was een goede aanleiding om tegelijkertijd ook een geleid bezoek te brengen aan het BELvue museum te Brussel.

21.03.2010 : Tentoonstelling Hondse Oorlog !

Weinigen beseffen dat ook dieren een heel belangrijke rol gespeeld hebben tijdens de voorbije oorlogen en zeker tijdens de Grote Oorlog. Daarom werd een geleid bezoek gebracht aan de tijdelijke tentoonstelling met de titel “Hondse Oorlog ! Dieren in de Grote Oorlog (1914-1918)” in het Brussels Koninklijk Legermuseum.

25.04.2010 : Erfgoeddag

Wij werkten mee aan de jaarlijkse erfgoeddag die in 2010 in het teken stond van ‘Fake'. We nemen u op tocht door het centrum van Anderlecht en leren u het onderscheid tussen echte oude gebouwen en anderen en geven daarbij ook nog de nodige historische uitleg.

09.05.2010 : Tuchthuis Vilvoorde

Met de lokale heemkundige kring brachten wij een bezoek aan het Tuchthuis dat voor een deel een andere bestemming kreeg, doch ook voor een deel zal gerestaureerd worden. Het iets wat men normaliter niet zo maar kan bezoeken en het was dus wel vrij uniek, temeer daar er een kleine wandeling door het centrum van Vilvoorde op volgde.

13.06.2010 : Watermaal-Bosvoorde

Er werd een geleide wandeling gedaan in een vrij onbekende gemeente, Watermaal-Bosvoorde. Start was het station dat vaak vereeuwigd werd in de kunstwerken van Paul Delvaux. Ook in het teken van zijn jarenlang verblijf in de gemeente werd de wandeling verdergezet.

29.08.2010 : Noord/Zuid treinverbinding

In aansluiting op de wandeling die in 2009 plaatsgreep, werd thans het traject Centraal Station/Noord Station afgelegd onder de kundige leiding van mevrouw Elisabeth Kubiak.

26.09.2010 : O.L.V. van het Heilig Hart in Scheut

Om iedereen de kans te geven toch eens een bezoek te brengen aan kerken die de gemeente Anderlecht rijk is maar die vaak gesloten zijn, proberen wij thans jaarlijks één of andere minder bekende kerk te laten opengaan voor een geleid bezoek. Dit jaar was de O.L.V. van het Heilig Hart aan de beurt. Deze kerk is gelegen in Scheut en is vrij sober en weinig origineel, doch de aanwezigen waren verrast dat zij het geheel mochten bezoeken, inbegrepen kelder en zolder.

16.10.2010 : Laken

Onder leiding van de lokale heemkundige kring werd een wandeling gemaakt door de drie parken die deze gemeente rijk is (Koloniale Tuin, Koninklijke Boomgaard en Tuinen van de Bloemist) en ook door de wijken errond, waar o.a. de chauffeur van wijlen Koning Boudewijn woonde. Het geheel werd afgerond met een bijzondere diavoorstelling rond de rol van Leopold II bij de urbanisatie van Laken in het gemeenschapscentrum Nekkerstal.

21.11.2010 : Brouwerij Timmermans

Om de werken van ons jaar goed af te sluiten, werd een geleid bezoek gebracht aan de brouwerij Timmermans waar ook een museum uitgebouwd werd rond de geschiedenis van deze brouwerij en geuze en kriek brouwen in de streek.

 

Afdrukken
Afdrukken