OVERZICHT ACTIVITEITEN 2011- 2015

 

2011

16 januari 2011: Algemene ledenvergadering
Op genoemde datum werd zoals gebruikelijk de algemene vergadering georganiseerd in het Gemeenschapscenter De Rinck met een uiteenzetting door de heer Sven Gatz over de Belgische biercultuur.


20 februari 2011: Villa Empain

Onder de zeer kundige leiding van Annemie Swaelens hebben wij een bezoek gebracht aan de Villa Empain en aan de op dat ogenblik lopende tentoonstelling “Couleurs d’Orient”.


20 maart 2011: Oude Dames
Eén der laatste kenners van liften uit 1800 en 1900, de heer Paul Mariën, heeft een lezing gegeven over dit thema onder de benaming “Oude Dames”.


10 april 2011: Kerkhof van Molenbeek
Onder de zeer kundige leiding van de oud-gemeenteontvanger van Molenbeek, mevrouw Vandenbossche, hebben wij een rondleiding gekregen op het kerkhof van Molenbeek waar wij tal van prachtige grafmonumenten met daarop namen van zeer bekende industriëlen en groothandelaars uit het gewest ontdekten.


15 mei 2011: Abdij Vlierbeek
Samen met een afgevaardigde van lokale heemkundige kring hebben wij een geleid bezoek gebracht aan de Abdij van Vlierbeek en de site errond.


19 mei 2011: Trammuseum Schepdael
De conservator zelf heeft ons een meer dan boeiende rondleiding gegeven in het totaal hernieuwd trammuseum dat zich bevindt te Schepdael.


28 augustus 2011: Voorgevel Hotel Aubecq

Slechts zeer tijdelijk was een reconstructie van de voorgevel van het hotel Aubecq van de hand van Horta met een beperkte groep te bezoeken. Wij zijn erin geslaagd om dit voor onze leden mogelijk te maken onder de kundige leiding van mevrouw Machteld De Schrijver van vzw Culturama, die een echte Art Nouveau/Art Déco kenner is.


25 september 2011: Kerk Sint Franciscus-Xaverius te Kuregem
Deze kerk, die nog weinig toegankelijk is met uitzondering van een kleine kapel, werd speciaal voor ons terug geopend en wij konden er een volledige blik op werpen en hebben aldus trouwens ook het startsein gegeven om de kerk terug op te kalefateren en meer toegankelijk te maken.


23 oktober 2011: Wandeling door Woluwe
Het Woluwedal, het park Malou, het park Ter Bronne, de oude spoorwegberm, de Woluwe (de langste en belangrijkste bijrivier van de Zenne), één van de laatste holle wegen in het Brusselse, de Sint-Lambertuskerk, het Hof van Brussel, het Maloukasteel, de watermolen, het Slot, het Hof ter Mussche, de windmolen, UCL, het kappelleke van Lenneke Mare en het en Woluwe Shopping Center, zijn geen onbekenden meer voor allen die deelnamen aan de boeiende wandeling door de gemeente Woluwe.


20 november 2011: Atelier Verbruggen
Zeer uitzonderlijk hebben wij een bezoek kunnen brengen aan het atelier en de kunstwerken van een in Anderlecht actieve kunstenaar, zijnde de heer Verbrugggen. Hij maakt vooral sculpturen in ijzer.

 

2012

15 januari 2012: Algemene vergadering

Tijdens ons algemene ledenvergadering, die opnieuw zeer talrijk werd bijgewoond, heeft mevrouw Elisabeth Kubiak, ex-Sabénien, een zeer boeiende uiteenzetting gegeven die ook gold als een inleiding op de lopende tentoonstelling die georganiseerd werd naar aanleiding van de 10e verjaardag van het faillissement van Sabena. De mensen hingen aan haar lippen. Men voelde dat zij dit met hart en ziel gedaan had. Het was zeer boeiend.

12 februari 2012: Broederschap Sint-Guido

In het kader van het millennium rond Sint-Guido, had het broederschap van Sint-Guido ook een heel kleine tentoonstelling georganiseerd in het Anderlechtse Begijnhof. Wij hebben deze kunnen bezoeken. De meeste mensen hebben op die dag voor het eerst de werking van dit zeer oude broederschap, dat zelfs beschouwd wordt als de oudste vereniging van Anderlecht, ontdekt.

15 maart 2012: Dexia bibliotheek

Dexia is bekend voor het bezitten van een collectie die volledig gewijd is aan de geschiedenis van de gemeenten, inclusief Anderlecht. Het is een van de belangrijkste in haar genre. Deze bibliotheek beslaat het hele Belgische grondgebied en gaat terug tot in de tijd voor de oprichting van België. Enkele jaren terug heeft Dexia haar collectie overgebracht naar het Paleis der Academiën. Wij kregen de mogelijkheid om exclusief en geleid deze collectie te bekijken en er zelfs opzoekingen in te mogen doen. Het was een zeer boeiende activiteit.

29 april 2012: Kerkhof Anderlecht

Vogelenzang is het kerkhof van Anderlecht dat zich uitstrekt over een oppervlakte van 18 ha en grafmonumenten bevat van talrijke bekenden, maar ook verschillende kunstwerken. Het leek ons dan ook meer dan nuttig om er een geleid bezoek aan te brengen, wat gebeurde op 29 april 2012. Het was opnieuw een ontdekkingstocht, zeer boeiend gebracht door mevrouw Kubiak.

10 mei 2012: Kortrijk

Samen met VVF Brussel hebben we een daguitstap georganiseerd op donderdag 10 mei 2012 naar de Guldensporenstad. Exclusief hadden we een geleid bezoek aan het archief de Bethune, op het kasteel van de familie in Marke. De familie heeft trouwens de aanwezigen persoonlijk verwelkomd met een drankje en een hapje. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het museum Kortrijk 1302.

17 juni 2012: PIVO

De luchtmachtbasis in Zellik-Relegem is één van de eerste militaire domeinen in België die gesaneerd en quasi volledig herbestemd is. Zo evolueerde het tot een vormingscentrum van de Provincie, maar er zijn ook nog tal van getuigenissen aanwezig van het boeiend verleden. Het was dan ook met heel veel belangstelling dat de aanwezigen, na het bekijken van een kortfilm over de geschiedenis van het domein, onder leiding van een gids een wandeling gemaakt hebben langsheen de historische relicten en de proeftuinen van biodiversiteit op deze PIVO-site in Zellik-Relegem. Het was bovendien ook boeiend omdat onder de aanwezigen iemand was die er nog zijn legerdienst had gedaan en dus de gids meer dan perfect kon aanvullen.

26 augustus 2012: Sint-Gerarduskerk

Gezien we pogen om de parochiekerken van Anderlecht te vereren met een bezoekje, alvorens sommigen misschien definitief sluiten, brachten we dit jaar een geleid bezoek aan de kerk van Sint-Gerardus. Deze kerk, die gelegen is in Neerpede, is een wat vergeten kerk waar rond men ook maar heel weinig informatie vindt. Niettemin is ons bestuurslid, Roland Van Varenbergh, er in geslaagd om er een heel boeiende activiteit van te maken.

22 september 2012: Tentoonstelling Goaaal!

Het Rijksarchief heeft een aantal jaren geleden een 400 strekkende meter materiaal mogen ophalen bij de Belgische Voetbalbond. Als Anderlechtenaar weten we dat onze voetbalploeg regelmatig afgevaardigden naar de Rode Duivels stuurt. Daarom leek het ons gepast om een geleid bezoek te brengen aan deze exclusieve tentoonstelling onder de naam ‘Goaaal!- Een eeuw Belgisch voetbal’ in het Algemeen Rijksarchief. Zij hadden inderdaad, naar aanleiding van de gift van de Belgische Voetbalbond, een kleine tentoonstelling opgesteld. Het was zeer boeiend en vooral een uitdaging voor de vele aanwezigen om te pogen de vragen, die op ludieke wijze opgesteld stonden op het parcours van de tentoonstelling, correct te beantwoorden.

21 oktober 2012: Nationale Bank van België

Sinds 1982 heeft de Nationale Bank van België een eigen museum. Een tiental jaren geleden werd het totaal vernieuwd en verdubbelde de tentoonstellingsruimte. Het leek ons dan ook zeer interessant om een geleid bezoek te brengen aan dit museum met een vijftiental zalen, onderverdeeld in vier hoofdthema’s, namelijk:

De gids was uitermate boeiend en de rondleiding was voor velen tekort, ook al had ze bijna twee uur geduurd. Iedereen was het er over eens dat dit museum meer dan een bezoek waard is.

18 november 2012: Frydman

We pogen ook om op regelmatige wijze Anderlechtse kunstenaars in de kijker te zetten. Ditmaal mochten we exclusief een bezoek brengen aan het atelier van Maurice Frydman , in de Blijdschapstraat te Anderlecht. Hij is een kunstenaar van Franse origine die vooral werkt met plastiek en inox. Sommige van zijn kunstwerken werden reeds door de gemeente aangekocht.

 

2013

13 januari 2013 : algemene ledenvergadering

Tijdens onze ruim bijgewoonde algemene vergadering heeft de heer Piet Vandermot, directeur van het Sint-Guido Instituut, een zeer boeiende uiteenzetting gegeven, niet alleen over het Sint-Guido instituut zelf, maar ook over het onderwijs in Anderlecht in het algemeen. Na de lezing konden de leden zoals gebruikelijk genieten van lekkere koffie en thee met koffiekoeken.

23 februari 2013: tentoonstelling ‘Beschadigd België, oorlogsschade 1940-1945’

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Beschadigd België, oorlogsschade 1940-1945’, hebben we er een geleid bezoek aan gebracht in het Brussels Rijksarchief. Het was de curator zelf van deze tentoonstelling die ons ontving en die, ondanks het feit dat het maar om een kleine tentoonstelling ging, het zodanig boeiend bracht dat iedereen zeer nieuwsgierig werd en waarschijnlijk in de komende maanden in de archieven zal duiken, die voor een groot stuk ook ter beschikking staan van het publiek en waarin waarschijnlijk ook wel gerefereerd wordt naar dossiers m.b.t. de gemeente Anderlecht.

14 maart 2013: Paleis der Natiën + kunstcollectie

We brachten een exclusief bezoek aan de kunstcollectie en het Paleis der Natiën, zijnde de zetel van het federale parlement. Daarna werden onze leden ontvangen door de senaatvoorzitter, Sabine de Béthune, in eigen persoon in de salons van de voorzitter. Het was een unieke en onvergetelijke activiteit en dat dan nog in het kader van de Senaat die eerstdaags gaat afgeschaft worden in zijn huidige vorm.

21 april 2013: orgelbouwer Deblieck

Weinigen weten dat er maar een handvol orgelbouwers actief zijn binnen de Benelux. Wij hebben de eer om een zeer bekende orgelbouwer op Anderlechts grondgebied te hebben, meer bepaald de heer Johan Deblieck. Hij was zo vriendelijk om ons in zijn ateliers, gelegen in de Florimond Depauwstraat in Anderlecht, te ontvangen. Hij heeft niet alleen het hele proces uitgelegd rond het ontstaan van een orgel, maar ook over de restauratie en heeft zelfs een aantal stukjes ten gehore gebracht. Het zeer talrijk opgekomen publiek was meer dan enthousiast.

27 mei 2013: Ieper

In samenwerking met het VVF Brussel hebben we een daguitstap naar Ieper georganiseerd met o.a. een bezoek aan het vernieuwde museum ‘In Flanders Fields’. Alle deelnemers waren zeer enthousiast om tegen een meer dan democratische prijs een dergelijke daguitstap te kunnen bijwonen.

16 juni 2013: wandeling door Brussel

Er was een wandeling gepland onder de titel ‘Onderwijs recupereert religie en wonen’, die echter weggevallen is omwille van ziekte van de gids en dit op het allerlaatste ogenblik.

25 augustus 2013: Tervuren

In 2012 had de gemeente Tervuren heel wat activiteiten opgezet rond de hertogen van Brabant en Karel van Lotharingen. Wij wensten op onze beurt een bezoek te brengen aan deze gemeente en ook in de voetsporen te treden van deze hertogen van Brabant en Karel van Lotharingen. We zijn erin geslaagd onder de kundige leiding van mevrouw Machteld De Schrijver, verbonden aan vzw Culturama, die ons het Afrikamuseum, het terrein errond en de gemeente Tervuren met totaal andere ogen, maar vooral ook met een andere geschiedkundige blik heeft laten ontdekken.

29 september 2013: Sint-Jozefkerk

Dit jaar was de parochiekerk van het Rad aan de beurt om door ons bezocht te worden. Wij hebben alweer moeten vaststellen dat er heel weinig archief bewaard is gebleven en ook weinig documentatie omtrent deze Sint-Jozefkerk. Het is ons bestuurslid Roland Van Varenbergh die de gidsbeurt heeft voorbereid, maar uiteindelijk heeft een ander bestuurslid moeten gidsen. We waren zeer blij om de oud-pastoor, pastoor Van De Velde, onder de aanwezigen te mogen rekenen, gezien hij nog heel wat pittige details, anekdotes en vooral gegevens rond de kerk kon meegeven aan het publiek.

13 oktober 2013: kerkhof Brussel

Het Brussels Gewest kent een aantal inmiddels beroemde en zeer grote kerkhoven. Onder leiding van de heer Guido Van Eecke hebben we een bezoek gebracht aan het kerkhof van Brussel, gelegen op Evere en daterend van het einde van de 19e eeuw. Het gaat om een terrein van 30 ha, waar tal van beroemdheden begraven zijn, maar ook een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de brand in de Innovation van 1967 werd opgericht. Men vindt er ook verschillende burgerlijke en militaire herdenkingsmonumenten terug.

24 november 2013: het Zoniënwoud

Onder leiding van de heer Bram Van Nieuwenhuyze hebben we een gegidste wandeling door het Zoniënwoud georganiseerd onder de titel ‘De Stilte van het Woud’. De relatie tussen de middeleeuwse stad Brussel en het Zoniënwoud, met focus vooral op Groenendaal en het klooster dat er al was in vroegere tijden, werden uitvoerig belicht. Voor de meesten was het een ware ontdekking om zoveel overblijfselen terug te vinden van het toenmalige klooster, waarvan de meesten zelfs het bestaan niet kenden.

 

2014

12 januari 2014 : algemene ledenvergadering

Tijdens onze zeer succesvolle algemene ledenvergadering, die zoals gebruikelijk bestond uit een gratis aangeboden koffietafel, boden we deze keer een uiteenzetting aan gegeven door mevrouw Christine Van Everbroeck over WO I in Anderlecht en Brussel (zie de volledige tekst onder onze rubriek ‘publicaties’). Het was een boeiende en zeer overzichtelijke uiteenzetting met tal van illustraties, wat het geheel zeer aantrekkelijk maakte.

23 februari 2014: geneeskunde in WO I

Oud-chirurg Jortay, die gepassioneerd is door heelkunde, heeft fantastische opzoekingen gedaan rond geneeskunde tijdens WO I. Hij heeft hier omtrent een zeer boeiende uiteenzetting gegeven en was trouwens ook zo vriendelijk om ons toelating te geven zijn teksten te publiceren (zie onder de rubriek ‘publicaties’). Het was voor de meesten een ontdekking te vernemen dat dankzij een wereldoorlog geneeskunde ook vaak een enorme vooruitgang heeft geboekt.

26 maart 2014: Koning Boudewijnstadion

Met enkele dapperen die alle veiligheidsmaatregelen rond het bezoek van Obama aan ons land omzeild hadden, brachten we een geleid bezoek aan het Koning Boudewijstadion dat echter oud en vervallen is, maar gelukkig nog groots. Het feit echter dat we in de kleedkamer stonden waar de Rode Duivels regelmatig zitten, dat we zelfs konden nagaan waar de Koninklijke familie of hoge gasten, indien ze al aanwezig zijn, een sanitaire stop kunnen houden, dat we zelf plaats konden nemen op de tribunes van dit reusachtige stadion en de aanwezige kinderen zelfs een rondje mochten lopen op de atletiekpiste aangelegd rond het voetbalveld en het feit dat we een zeer boeiende en klare uitleg kregen niet alleen over de geschiedenis van het stadion, maar ook over het Heizeldrama, maakten dat de aanwezigen zeer tevreden waren.

27 april 2014: duivensport

Mevrouw Maddy Vekens heeft op een boeiende wijze een overzicht gegeven van de duivensport doorheen de jaren en vooral de duivensport in eigen gemeente. Belangrijk is dat zij ook een aantal toestellen die men gebruikt in de duivensport had meegebracht, die vrij door het publiek konden aangeraakt worden en bekeken. Dit was trouwens ook het geval voor een aantal oude tijdschriften rond duivensport. Zij was eveneens zo vriendelijk om ons toelating te verlenen  haar teksten en illustraties te gebruiken op onze website (zie rubriek ‘publicaties’).

13 mei 2014: uitstap Gistel en Brugge

Zoals het een jaarlijkse gewoonte wordt, hebben wij in samenwerking met het Verbond Familiekunde Brussel een bezoek gebracht in de voormiddag aan Gistel en de lokale heemkundige kring en kring voor familiekunde, en in de namiddag hebben we ons begeven richting Brugge om een bezoek te brengen aan het schitterende Rijksarchief, gelegen dicht bij de Dijver. Het geheel werd weer tegen een superdemocratische prijs aangeboden, zodat we zeker zijn dat mensen al verlangend uitkijken naar de volgende jaaruitstap.

22 juni 2014: Cité Moderne Sint-Agatha-Berchem

Omdat tuinwijken en sociale woonwijken meer en meer terug in de belangstelling komen, leek het ons nuttig om een begeleid bezoek te brengen aan Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem. Wij hadden het geluk dat de lokale verantwoordelijke van het gemeenschapscentrum, Mark Dubois, momenteel bezig is met een project rond deze Cité Moderne en hij was dan ook de uitgelezen persoon om ons op een boeiende wijze te gidsen door deze voor velen toch wel onbekende wijk. Het geheel werd afgesloten bij een frisse pint in het gemeenschapscentrum De Kroon.

31 augustus 2014: Machelen

De lokale heemkundige kring heeft ons vergast op een leuke en boeiende ontdekkingstocht door de gemeente Machelen, die we meestal maar kennen van er gewoon door te rijden zondermeer. Bovendien hadden we het geluk dat de kerk uitzonderlijk open was, zodat deze ook met een bezoekje kon vereerd worden, en halverwege onze wandeling werden we vergast op een heerlijk biertje met de naam van de heemkundige kring. Het was derhalve een zeer uitzonderlijke en boeiende activiteit, waarvoor dank aan de leden van onze zustervereniging.

7 september 2014: Sint-Vincentius-à-Paulokerk te Scheut

Ons bestuurslid, Roland Van Varenbergh, heeft weer heel wat opzoekingswerk moeten doen om op het allerlaatste ogenblik, alvorens deze kerk ging sluiten (op 28/09/2014), een geleid bezoek te kunnen organiseren aan de kerk Sint-Vincentius-à-Paulo te Scheut op de Ninoofsesteenweg. Het was leuk om vast te stellen dat niet alleen onze leden aanwezig waren, maar ook talrijke Scheutenaren die met lede ogen vernamen dat hun parochiekerk een andere bestemming zal krijgen. (volledige tekst zie rubriek ‘publicaties’)

26 oktober 2014: Abdijmuseum Grimbergen

Het Abdijmuseum van Grimbergen is normaliter niet voor het publiek toegankelijk, maar wij zijn erin geslaagd om een groepsbezoek te organiseren. De gids was zeer gedreven en vertelde ook over de geschiedenis van de abdij, het museum en de bieren. Het feit dat we konden afsluiten met een lekker proeverij maakte dit opnieuw een onvergetelijke namiddag.

23 november 2014: tentoonstelling ’14-18 Brussel tikt Duits’

Ook onze hoofdstad is in de ban van de viering rond WO I. In het Broodhuis hebben ze een prachtige tentoonstelling opgezet, ’14-18, Brussel tikt Duits’, die we onder leiding van Machteld De Schryver van Culturama VZW hebben kunnen bezoeken. Alle aanwezigen waren aangenaam verrast.

 

2015

Zondag 11 januari 2015: Algemene vergadering met Jan Delcour

Er was weer een enorme opkomst, waarschijnlijk ook door de spreker, zijnde Jan Delcour, die ons onderhield over Anderlechtse liederen. Voor de meeste mensen  was dit iets totaal onbekend, maar een echte ontdekking. Het geheel werd zeer gezellig afgesloten.

Zondag 20 februari 2015: Rerum Novarum kapel

Weinigen weten dat in de Pletinckxstraat het gebouw nog een oude kapel Rerum Novarum Cardijn verbergt. De kapel zelf is wel voor een stukje verbouwd en opgenomen in het administratief gebouw, maar men herkent nog zeer goed de contouren en de functie. Wij kregen trouwens een schitterende uitleg over het geheel door de heer Michel Manteleers, die zelf jaren in het gebouw werkzaam was.

Zondag 1 maart 2015: Bibliotheca Wittockiana

Wij hebben niet alleen een exclusief bezoek kunnen brengen aan dit kleine en vaak onbekende museum, Bibliotheca Wittockiana, maar hadden geluk dat er op die dag ook nog een bijzondere tentoonstelling was rond de etsen van Frans Masereel. Wij hebben een zeer degelijke uitleg over het geheel gekregen. En doordat het om twee zaken ging, vond iedereen wel iets wat hen interesseerde. Alle aanwezigen waren laaiend enthousiast.

Zondag 19 april 2015: sociale woonwijk Van Lindt

Gezien we regelmatig proberen sociale woonwijken en tuinwijken uit het Brussels gewest in de kijker te brengen, dachten we er goed aan te doen om ook eens een sociale woonwijk in Oudergem, die bekend staat als de kleinste, een bezoekje te brengen. Wij werden op schitterende wijze gegidst door een lid van de lokale heemkundige kring, die deze kleine woonwijk Van Lindt werkelijk tot leven heeft gebracht.

Donderdag 7 mei 2015: Antwerpen

In samenwerking met het Verbond Familiekunde Brussel hebben we een daguitstap georganiseerd naar Antwerpen waarbij ’s morgens een bezoek werd gebracht aan de Consciencebibliotheek en in de namiddag het Red Star Line Museum op de agenda stond. Het feit dat de mensen al een blik konden werpen op de beroemde Nottebohmzaal en opzoekingen konden doen op de computers van het Red Star Line Museum en zo zelfs sporen terugvonden van hun voorouders, maakte dat het ook hier om een onvergetelijke dag ging.

Zondag 21 juni 2015: kerkhof Sint-Joost-ten-Noode

Sint-Joost-ten-Noode komt vaak negatief in het nieuws, maar wij probeerden het nu eens op een positieve manier te benaderen met een geleid bezoek aan het kerkhof. Ook dit is een pareltje dat door weinigen gekend is. Dit bezoek gebeurde onder de kundige leiding van mevrouw Siglinde Van Ransbeeck.

Zondag 30 augustus 2015: Jette

Wij zijn  begonnen met een bezoek te brengen aan de overblijfselen van de abdij van Dielegem. Zoals gebruikelijk is dat weinig toegankelijk, maar wij hebben van de nood een deugd gemaakt en hebben een prachtige wandeling gemaakt door de streek, waarbij verschillende onbekende aspecten en wijken van Jette onder de loep gebracht werden. Het geheel werd geleid door de voorzitster.

Zondag 27 september 2015: Onze-Lieve-Vrouw van Vreugdekerk

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we een zeer uitgebreid geleid bezoek gebracht aan een Anderlechtse kerk. Ditmaal ging het om de kleine kerk genaamd O.L.V. van Vreugdekerk, gelegen aan het Anderlechtse kerkhof. Opnieuw stond ons bestuurslid, Roland Van Varenbergh, in voor voorbereiding en gidsbeurt (zie het uitgebreid artikel onder ‘publicaties’).

Zondag 25 oktober 2015: viering 40 jaar

Wij vonden het nodig om onze leden eens extra te verwennen. Wij hebben dan ook een receptie georganiseerd en wilden hen verrassen met een spreekbeurt van een oud-speler van RSC Anderlecht, de heer Heylens, die echter op het allerlaatste ogenblik forfait gaf, maar dit kon geen domper zetten op de vreugde dat we eens vrij konden keuvelen en terugblikken op het 40-jarig bestaan van ons genootschap en ook vooruitblikken op wat we nog allemaal gaan realiseren.

Zondag 22 november 2015: Sint-Antonius-van-Paduakerk

Weinigen weten dat dicht bij de Anderlechtse Poort er een klooster , een kapel en een kerk van Sint-Antonius van Padua bestaan. Het wordt heel beschreven in nationale en internationale pers, maar weinigen krijgen de kans er een blik op te werpen. Ondanks terreurdreigingsniveau 4, hebben de aanwezigen het geleid onder leiding van Roland Van Varenbergh zeker kunnen smaken (zie het uitgebreid artikel onder ‘publicaties’).

 

 

Programma 2016

Zondag 10 januari 2016

Algemene vergadering

Zaterdag 29 februari 2016

Jaaruitstap met Verbond Familiekunde Brussel naar Sint-Niklaas

Zondag 20 maart 2016

Spreekbeurt rond de Anderlechtse Haard

Zondag 24 april 2016

Bezoek aan de oefenterreinen van RSC Anderlecht (o.v.)

Zondag 22 mei 2016

Bezoek aan het kerkhof van Jette

Zondag 05 juni 2016

Bezoek aan het Magrittemuseum

Zondag 28 augustus 2016

Bezoek aan de Geurentuin Neerpede + wandeling

Zondag 25 september 2016

Bezoek aan de Sint-Guidokerk (of een andere kerk)

Zondag 23 oktober 2016 (?)

Daguitstap met Verbond voor Familiekunde Brussel (dit blijft nog een verrassing (o.v.)

Zondag 27 november 2016

Spreekbeurt rond demografische evoluties in Anderlecht (o.v.)

 


 

Afdrukken
Afdrukken