OVERZICHT ACTIVITEITEN 2016-2017

 

2016

Zondag 10 januari 2016: Algemene vergadering met Paul Honhon

Onze koffietafel werd ditmaal voorafgegaan door een meer dan boeiende lezing door de heer Paul Honhon, ondervoorzitter van de geschied- en heemkundige kring Achterberg uit Sint-Agatha-Berchem over het (vaak onbekende vliegveld) te Sint-Agatha-Berchem.

Maandag 29 februari 2016: Beveren

In samenwerking met Familiekunde Brussel hebben we een daguitstap georganiseerd naar Beveren.
In de voormiddag werd het Rijksarchief in Beveren bezocht en in de namiddag werden we door de plaatselijke heemkundige kring gegidst door het kasteel Cortewalle.  Voor de meesten was dit een onbekend pareltje dat stukje erfgoed.

Zondag 20 maart 2016: Kerkhof Jette

Inmiddels hebben onze leden al begrepen dat het bezoek aan een kerkhof vaak de ideale manier is om de geschiedenis van een regio en van een gemeente gemakkelijker te leren kennen.
En dit was zeker ook het geval met het kerkhof van Jette dat voor velen een totale onbekende is maar dat ook pareltjes bevat, niet alleen van grafkunst, maar ook van bekende personen.

Zondag 22 mei 2016: Haven Brussel

Onder leiding van niemand minder dan de directeur-generaal van de Brusselse haven, ingenieur Alfons Moens, hebben we een exclusief bezoek gebracht aan het Brussels Havengebouw.
De meesten weten het zelfs niet liggen en zij die het wisten liggen, waren er nog nooit binnengegaan, maar konden enkel maar de schoonheid van het gebouw appreciëren.  En door het enthousiasme van de spreker, kregen we ook een volledige uitleg over de geschiedenis en de toekomst van de haven en het kanaal.

Maandag 06 juni 2016: Centrum en Vertrouwen

De 100-jarige supportersclub van RSC Anderlecht, Centrum en Vertrouwen, houdt het voor bekeken.
Het leek ons dan ook het ideale moment om een laatste keer een blik te werpen op hun collectie en hun tentoonstelling die doorging in het Gildenhuis in Anderlecht.  Thans is hun collectie overgedragen aan het AMVB.

Zondag 28 augustus 2016: Trainworld

Om meer contact te leggen met de andere heemkundige kringen, werd er voor geopteerd om in samenwerking met de koepelorganisatie Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant een geleid bezoek te brengen aan het inmiddels internationaal bekende Brussels Museum Trainworld in Schaarbeek.

Zondag 18 september 2016: Sint-Guidokerk

Nu onze dekenale kerk eindelijk uit haar steigers is, leek het moment aangebroken om er een bezoek aan te brengen. En wij hebben dit gedaan onder de kundige leiding, zowel van de oud-deken de heer Langendries, de huidige koster Patrick, als de heer Herman Loris die een boek over Sint-Guido aan het voorbereiden is.
U kunt zich dan ook inbeelden dat de kerk volledig bezocht werd, ook hoekjes die normaal niet toegankelijk zijn. De aanwezigen waren zo enthousiast dat het bezoek uitgelopen is en velen met een prachtige fotocollectie naar huis gegaan zijn.

Zondag 6 november 2016: Demografie

Omdat het Brussels gewest constant aan evoluties onderhevig is, leek het ons nuttig om een lezing te laten geven door Professor Patrick De Boosere van de VUB over de demografische evolutie van het Brussels gewest en meer bepaald van Anderlecht.
De verrassing van de dag was vooral te  horen dat al sinds jaar en dag de gemeente Sint-Pieters-Woluwe qua scholingsgraad van haar bewoners met kop en schouders uitsteekt boven de anderen. Spijtig genoeg kan Anderlecht niet terugvallen op een pole-position daaromtrent.

Zondag 20 november 2016: Zinnema

Velen weten Zinnema liggen in de Veeweidestraat.  Weinigen weten echter dat dit oorspronkelijk een cinemazaal was, en thans een heel actief centrum, niet alleen voor Anderlechtenaren, maar voor vele groeperingen uit het Brussels gewest.
De rondleiding was dan ook zeer boeiend.

 

2017

Zondag 15 januari 2017: Algemene ledenvergadering

Naar jaarlijkse traditie hielden we onze ledenvergadering met koffiekoeken en taart.  Maar we hebben er ook voor gezorgd dat opnieuw een boeiende spreker aan het woord kwam.  Niemand minder dan de heer Herman Loris die een uniek werk voorbereidt rond Sint-Guido, de patroonheilige van Anderlecht!  Hij nam het woord en heeft ons al een voorsmaakje gegeven van zijn boek dat normaliter in de loop van het jaar 2018 zal uitkomen.

Zondag 19 februari 2017: Beeldenstorm

Beeldenstorm Vzw werd opgericht in 1999 en kreeg onderdak in de voormalige Marius Renard school te Anderlecht.  Het is als het ware een atelier waar vele kunsten beoefend worden, maar waar vooral een enorm wijkgevoel tot stand komt over rassen, leeftijd, geloof etc. heen.
Niemand minder dan de directeur Nick Honinckx, nam ons op sleeptouw door de gebouwen en door de geschiedenis van deze Vzw.

Zondag 19 maart 2017: De Anderlechtse Haard

Mevrouw Bieke Comer, verbonden aan de Anderlechtse Haard, bracht een boeiende uiteenzetting over de geschiedenis van deze instelling, haar doelstellingen en realisaties.  Deze in 1907 opgerichte sociale huisvestgingsmaatschappij Anderlechtse Haard beheert duizenden woningen in de gemeente en dus werd het de hoogste tijd dat we er kennis mee maakten.

Zondag 23 april 2017: Cura et valeas

Onder leiding van Machteld De Schrijver (Vzw Culturama) werd een boeiende wandeling georganiseerd doorheen het centrum van Anderlecht in het kader van erfgoeddag waarbij een bezoek gebracht werd aan de tuinen van het Erasmushuis, het gezondheidscentrum, de “weeg”, het huis van Dokter Heulens en vele andere interessante gebouwen.

Zondag 21 mei 2017: Coovi Ceria

Opnieuw onder leiding van Machteld De Schrijver (Vzw Culturama), werd een bezoek gebracht aan het domein van Coovi Ceria.  De meesten kenden het van vroeger toen ze er gingen zwemmen met de school, maar weinigen kennen de geschiedenis van dit gebouw.  Daar is dus nu aan verholpen.

Zondag 13 juni 2017: Louvain-la-Neuve

Wij gingen een activiteit organiseren samen met de Familiekunde naar deze stad, maar dit werd op het laatste ogenblik geannuleerd door onze medepartner door een gebrek aan inschrijvingen.

Zondag 27 augustus 2017: Hypodroom Brussel

Onder leiding van onze Voorzitter brachten we een boeiend bezoek aan de site, gekend als de Hypodroom van Bosvoorde, maar in feite gelegen op de gemeente Ukkel.
Deze site van 32,5 ha krijgt thans een volledig andere bestemming.  De meesten waren er nog nooit naartoe gegaan.  Hier waren de kreten van verbazing niet uit de lucht gegrepen.

Zondag 30 september 2017: Beursgebouw

Dankzij één van onze leden hebben we gratis een geleid bezoek kunnen brengen aan de beurs en aan de daar lopende tentoonstelling, niet alleen over de geschiedenis van de beurs, maar ook over de toekomst rond het ombouwen tot een biertempel.

Zondag 26 november en 14 december2016: Europalia tentoonstelling Indonesië

Om iedereen de kans te geven eens naar een geleid bezoek te gaan van een tentoonstelling Power and other things in het kader van de Europalia tentoonstelling over Indonesië, hebben we twee data aangeboden waarop dit kon.  Indonesië kennen de meesten niet echt, laat staan de lokale kunstenaars.
Het was dus een schot in de roos.

 

2018

Zondag 14 januari 2018: Algemene Ledenvergadering

Dit keer trokken we naar het Missiehuis van Scheut om onze leden te vergasten op de klassieke koffietafel met koffiekoeken, thee en koffie. 
En het geheel werd voorafgegaan door een bespreking van het dagboek van Paul Max over Brussel tijdens de 1ste wereldoorlog.

Zondag 4 februari 2018: Baudelaire

De beroemde Franse schrijver en dichter Charles Baudelaire woonde in Brussel van 1864 tot 1866, toen hij ook het pamflet schreef “Pauvre Belgique”.  Onder leiding van Machteld De Schrijver (vzw Culturama) hebben wij een bezoek gebracht aan de tentoonstelling die rond deze figuur opgezet werd in  het Broodhuis te Brussel.

Zondag 18 maart 2018: Camile Jenatzy

Weinigen weten dat een rasechte Schaarbekenaar de eerste mens in de geschiedenis was die met zijn wagen de kaap van 100 km/uur overschreed.  Dit gebeurde nochtans reeds in 1899 door Camille Janatzy die een raktevormige bolide had genaamd “La Jamais Contente”.  Wij hebben een unieke tentoonstelling opgezet rond deze figuur, die zowel ingenieur-uitvinder-autobouwer-industrieel als racer was, bezocht in het Autriquehuis in Schaarbeek.

Zondag 29 april 2018: Kerkhof Elsene

Gezien we in de afgelopen jaren al verschillende kerkhoven in Brussel bezocht hadden, denken we maar aan Laken (1995 en 2000), Ukkel (1997), Molenbeek (2011), Anderlecht (2012), Brussel (2013), Jette (2016), leek het ons het geschikte moment om thans een bezoek te brengen aan het voor velen onbekende kerkhof van Elsene.
Dit 15 ha grote kerkhof bevat de graven van meer dan 100.000 mensen, waaronder heel wat beroemdheden zoals o.a. Victor Horta.  Zelfs na meer dan 2 uur gedwaald te hebben op dit kerkhof, vonden de meesten bezoekers het spijtig dat we de activiteit dienden af te breken wegens het sluitingsuur van het kerhof.

Dinsdag 8 mei 2018: Maastricht

Naar jaarlijkse traditie organiseerden we een daguitstap samen met de leden van Familiekunde Brussel.  Ditmaal stond een studiebezoek aan het cultuurcentrum Alden-Biesen en de stad Maastricht op het programma.  Het was een ware ontdekkingstocht voor de meesten van onze leden.

Maandag 3 juni 2018: Tentoonstelling over de aardappel

Het Brussels museum van de Molen en de Voeding in Evere probeert altijd maar weer één of ander belangrijk voedingsbestanddeel in de kijker te brengen.  Ditmaal hadden ze een tentoonstelling georganiseerd onder de titel “Patat!  Van Papa tot Bintje”.  Wij hebben een gesmaakt geleid bezoek gebracht aan dit alles.

Zondag 26 augustus 2018: Marc Sleen Museum

In het unieke kader van de voormalige krantenredactie werd het Marc Sleen Museum ondergebracht, dat een overzicht brengt van de talrijke facetten van het buitengewoon oeuvre van Marc Sleen, pseudoniem van Marcel Honoré Nestor ridder Neels.  We konden kennismaken zowel met leven en werk van Marc Sleen, maar ook met een aantal sublieme en originele tekeningen.  Bovendien konden we ook een kijkje werpen op andere thema’s, die Marc Sleen nauw aan het hart lagen, nl. safari, politieke cartoons en de ronde van Frankrijk.

Zondag 23 september 2018: Kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Gezien het aantal kerken in Anderlecht drastisch afneemt, proberen we toch minstens ieder jaar een kerk te bezoeken waarvan we vrezen dat ze ofwel definitief gaat gesloten worden, dan wel ontwijd.
Zo hebben we nu een geleid bezoek gebracht aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk in de Dokter Meersmanstraat in Anderlecht.  Deze kerk is veelal gesloten en wordt enkel nog maar op zondag geopend voor missen voor de Spaanse gemeenschap.  Door een aantal misverstanden zijn we niet in de kerk zelf binnengeraakt, maar er werd toch een uitleg gegeven over de kerk, de buitengevel en de ganse buurt.

Zondag 7 oktober 2018: Museum Pieter Cnops

Evere is een kleine gemeente uit het Brussels gewest, maar bevat toch een aantal pareltjes van erfgoed en musea.  Onder leiding van een meer dan enthousiaste conservator hebben we een bezoek gebracht aan het gemeentelijk museum Pieter Cnops in Evere dat een overzicht geeft van de geschiedenis en de folklore van de gemeente.  Bijzonder is dat dit kleine museum ook ondergebracht is in een meer dan 100 jaar oud gebouw, dat oorspronkelijk toebehoorde aan een dokter.

Zondag 18 november 2018: Wandeling Vogelzangbeekvallei

Onder de kundige leiding van Leo Camerlynck hebben we een wandeling georganiseerd door de Vogelezangbeekvallei, beschermd natuurgebied dat ligt in de vallei die toebehoort tot het stroomgebied van de Zinnebeek en dat sedert 1998 gedeeltelijk beschermd is.  En op onze wandeling hebben we ook een bezoekje gebracht aan het Kattekasteel, dat minstens als mysterieus kan beschouwd worden, gezien het de naam dankt aan een kat die als klein standbeeldje staat op het dak waar de schoorsteen uitkomt en bovendien opgetrokken is in Art Déco stijl.  Het gebouw staat er echter vervallen bij en al jaren spreekt men over allerlei restauratieplannen, maar er komt weinig van in huis.

 

 

 

 


 

Afdrukken
Afdrukken