Lid worden van "De Swaene", Genootschap voor Heemkunde Anderlecht, kan door jaarlijks lidgeld te betalen.

Deze bedragen kunnen overhandigd worden aan onze penningmeester, Mevrouw Lucie Dockx-Vandeputte, of gestort worden op onze bankrekening

IBAN : BE94 4328 1492 2914
BIC : KRED BE BB

Uw lidgeld geeft u vaak gratis toegang tot onze maandelijkse activiteiten, geeft u recht op deelname aan de gratis koffietafel die telkens in januari gehouden wordt n.a.v. onze algemene ledenvergadering, geeft u recht op publicaties die we in de toekomst op een regelmatige wijze proberen uit te geven, geeft u recht om informatie te krijgen van andere heemkundige kringen waarop wij aangesloten zijn, geeft u recht om beroep te doen op onze diensten indien u op zoek bent naar één of ander gegeven en wij u daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Wij hopen u onder onze leden te mogen rekenen en durven ook een oproep doen opdat u onze vereniging mee zou helpen bekend maken in uw eigen familie- en vriendenkring. Er is een leuke verrassing voor wie ons aldus de meeste nieuwe leden aanbrengt.

Afdrukken
Afdrukken